Mit Uno-X

Privatlivspolitik

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger:

Uno-X Mobility Danmark A/S
CVR 3380 7910
E-mail: info@unox.dk 
Telefon: +45 7012 5678

 

DATAANSVAR

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Uno-X Mobility Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Uno-X Mobility Danmark
Adresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg
CVR: 33807910
Telefonnr.: 70125678
Mail: info@unox.dk
Website: unox.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

DATABEHANDLING

Vi anvender data om dig til at opfylde den aftale, der er indgået mellem dig og Uno-X.
Derudover bruger vi data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.

De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata
 • CPR-nummer (hvis du opretter en Uno-X konto)
 • Transaktionsdata
 • Nummerpladeoplysninger inkl. bilmodel og brændstoftype
 • GPS-data
 • Oplysninger om din brug af Uno-X appen


En række af ovenstående oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre den aftale, der indgås mellem dig og Uno-X.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
De data vi indsamler om dig, anvendes til:

 • Oprettelse af brugerprofil
 • Gennemførelse af køb af produkter (fx brændstof og vask) og services foretaget via appen
 • Levering af funktioner og services, der stilles til rådighed i appen, f.eks. lokalisering af nærmeste Uno-X station
 • Kundeadministration, herunder fakturering
 • Opfyldelse af en anmodning om at tilføje/ændre et Uno-X kort via Resurs Bank
 • Markedsføring af produkter og tjenesteydelser
 • Forbedring af vores produkter og tjenester, herunder ved anonym statistik
 • Genkendelse af køretøj ifm. betaling af vask og tankning


Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål.

Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for dig.

Vi indsamler og opbevarer kun dine persondata, når vi har et retsligt grundlag
Retsgrundlaget for vores indsamling og brug af dine persondata er dit samtykke. Du giver samtykke til at vi kan bruger oplysninger om digr, når du tilmelder dig Uno-X services online eller på vores app.

CPR-nummer bruges til NemID-verifikation, hvis du opretter en Uno-X konto. Behandlingen følger databeskyttelsesloven regler herom.

Vi har en interesse i at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt de øvrige formål, som er beskrevet ovenfor. Retsgrundlaget for at behandle dine oplysninger til disse formål, er vores legitime forretningsinteresse i at benytte oplysningerne.  

Endeligt er  det i visse tilfælde være lovpligtigt for os at indsamle, anvende og opbevare dine persondata, fx med henblik på at kunne dokumentere vores bogføring og regnskaber.

I de tilfælde hvor de nævnte retsgrundlag  ikke er opfyldt, vil vi bede om dit samtykke til at indsamle, anvende og opbevare dine personoplysningerDu vil i så fald få besked om dette.

Hvis du giver dit samtykke til vores indsamling, brug og opbevaring af dine persondata, har du til enhver tid ret til at trække det tilbage.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I relation til ovenstående indsamling af persondata, betyder det, at oplysningerne der indsamles om dig slettes senest 6 år efter det regnskabsår, hvor oplysningerne er indsamlet.

Hvis vi har behov for at opbevare dine oplysninger i længere tid, f.eks. til statistiske, analytiske eller historiske formål, anonymiserer vi data om dig, så de ikke længere kan kobles til dig.

Vi deler dine personoplysninger med tredjeparter
Vi deler dine personoplysninger med de banker og betalingstjenester, som vi samarbejder med, med henblik på at du kan betale via app’en.

Derudover deler vi oplysningerne med vores IT-leverandører (hosting-udbyder), der opbevarer oplysningerne for os. 

Derudover bliver dine personoplysninger delt med sociale medier, herunder Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn og TV2-gruppen. Disse anvendes kun som led i vores markedsføring, f.eks. ved retargeting og anden målrettet annoncering på de førnævnte sociale medier.

Kameraovervågning i Uno-X vaskehaller
I vores vaskehaller har vi videoovervågning for at sikre kvaliteten af de vaskeprogrammer, vi tilbyder.

Skulle der opstå situationer i vaskehallen som kræver særlig opmærksomhed, har vi installeret kameraovervågning til din sikkerhed, så situationer efterfølgende kan blive belyst.

Optagelserne/data vil blive lageret i 30 dage og bruges kun til dokumentation – herefter vil data blive slettet. 

Vi bruger GPS-data til aktivering af app
Vi anvender GPS-lokalitetsdata til at aktivere app’en, når du befinder dig på en af vores tankstationer eller ved en vaskehal. GPS-lokationsdata kan kun indsamles, hvis du giver lov til det via din smartphone.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at få dine data overført – dataportabilitet
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, kan du fra Mit Uno-X downloade de persondata, vi har registreret om dig i et almindeligt anvendt format.

Du ret til at modsætte dig profilering
Du har ret til at modsætte dig, at en afgørelse udelukkende sker ved en automatiseret proces.

Vores godkendelse af dig som kortkunde sker i en automatiseret proces, som bl.a. indeholder kreditvurdering. Det er nødvendigt for at indgå kundekontrakten med dig. Hvis du har spørgsmål angående resultatet af vores vurdering er du altid velkommen til at kontakte kundeservice.

Du har ret til at klage til Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med vores indsamling, brug og opbevaring af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger her:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du

Spørgsmål og klagevejledning

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7012 5678 eller info@unox.dk.

Bare spørg os

Bare spørg os

Ring til os på tlf. 70 12 56 78 eller få svar via chat eller e-mail alle hverdage mellem 8 og 16. Uden for åbningstiden kan du få fat i vores telefonvagt.

Ingen resultater, prøv venligst med et andet søgeord

Brændstof

Bilvask

Svanemærket
bilvask

Lynladning